Een mobiele telefoon laten uitlezen?


Een gsm op forensisch erkende wijze laten onderzoeken? Een mobiele telefoon professioneel en deskundig laten uitlezen?

Het Nationaal Forensisch onderzoeksbureau (NFO) is voor u in staat om meer dan 10.000 type telefoons uit te lezen en te onderzoeken. Met behulp van specialistische apparatuur en software wordt het geheugen van de telefoon gekopieerd, uitgelezen en onderzocht.

Hierdoor is het mogelijk om o.a. inzicht te krijgen in de verwijderde of nog fysiek aanwezige gegevens, zoals sms-berichten, whats-app gesprekken, belhistorie, internethistorie, foto’s, video’s en/of gps-gegevens/locatiegegevens.

Voorbeeld casus:

Een werknemer dient om onduidelijke redenen zijn ontslag in bij zijn werknemer. Enige tijd na vertrek vermoedt de werkgever dat de oud-werknemer flink heeft gefraudeerd. De inhoud van de mobiele telefoon die de oud-werknemer bij vertrek heeft achterlaten blijkt volledig te zijn gewist.

De werkgever benadert het NFO met het verzoek om inzicht te bieden in de onderzoeksmogelijkheden. Op basis van het type telefoon vertelt de forensisch adviseur aan de werkgever dat de kans aanzienlijk is om gewiste gegevens weer terug te halen.

De werkgever geeft het NFO de opdracht om de telefoon te onderzoeken op gewiste/verwijderde gegevens. Met behulp van specialistische apparatuur wordt een schat aan informatie terug gevonden, o.a. sms-berichten, whats-app gesprekken, belhistorie en foto’s.

Uit de inhoud van de whats-app gesprekken valt duidelijk op te maken dat de oud-medewerker betrokken is bij de ‘vermeende fraude’. Door het NFO zijn de onderzoekresultaten beschreven in een deskundigenrapportage, zodat deze rapportage ingebracht kan worden in juridische procedures.

Procedure:

Indien u gebruik wenst te maken van onze dienstverlening, wordt in overleg met de forensisch adviseur uw casus besproken en ontvangt u voorafgaand aan het onderzoek inzicht in de kosten. Wanneer u het onderzoeksmateriaal heeft aangeleverd ontvangt u met ongeveer een week inzicht in de resultaten.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 035 - 82 00 347 of door ons formulier in te vullen.

Contact

Nationaal Forensisch
Onderzoeksbureau

Koos Postemalaan 6,
Media Park, Media Gateway B
1217 ZC Hilversum

Telefoon: 035 8200347

E-mail: info@nfob.nl

Neem contact met ons op

gsm uitlezen gsm onderzoeken verwijderde sms-berichten deskundig forensisch onderzoek

Referenties

  • Guarda Advocaten
  • Shell
  • Goris Advocaten
  • Moree Gelderblom Advocaten
  • Kalk Advocaten